Et ældre Kalmar hus skulle renoveres, det var massivt angrebet fra mus og orangemyrer.

Al beklædning blev taget af, så alle musenes smuthuller kunne findes og lukkes.

Huset fik ny dampspærre og 100 mm ekstra isolering, samt vindspærreplader afsluttende med ny egestavs beklædning, som får lov til at stå ubeskyttet og gråne.